Moduly typu 50

TYP 50 MODULŮ (50*50mm nebo 50*22,5mm)

TYPE 50 MODULES 01

Adaptér pro 45 typ T1

Kabelový výstup T2

HDMI zásuvka T3

Dvojitý HDMI T4

HDMI (samec) T5

HDMI + jeden RCA T6

TYPE 50 MODULES 02

HDMI+Twin RCA T7

HDMI+RCA T8

HDMI+F zásuvka T9

HDMI+Twin F zásuvka T10

HDMI+3 F zásuvka T11

TYPE 50 MODULES 03

Zásuvka RJ45(Cat.5e) T12

TJ45(Kat.5e)Twin(50*50) T13

Zásuvka RJ45(Cat.5e) T14

RJ45(Cat.6e) zásuvka T15

TYPE 50 MODULES 04

USB nabíječka T16

USB nabíječka T17

Dvojitá USB nabíječka T18

Dvojitá USB nabíječka T19

Dvojitá USB nabíječka T20

Dvojitá USB nabíječka T21