Prohlídka továrny

Assembly workshop

Montážní dílna

Automatic painting workshop

Automatická malířská dílna

Automatic polishing workshop

Automatická leštící dílna

CNC machining center

CNC obráběcí centrum

Testing Center

Automatická leštící dílna

Products Center

Centrum produktů